Lata 1977-1979

1977-1979 – „Śmiałkowie Przestrzeni” w Szczepie 120 WDHiZ

Na jesieni 1977 roku przy SP 133 reaktywowano Szczep 120 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych, k1978 085 sie wrz 14 tytul 640tórego komendantką została phm Marzenna Lubańska. Przez pierwsze 3 miesiące działalności trwały przetasowania w drużynach, aż wreszcie w grudniu ostatecznie ustalił się podział na drużynę harcerek, harcerzy i dwie drużyny zuchowe. Harcerkom przewodziła dh-na Małgorzata Dudek, harcerzom… ja. Stąd mój podpis pod tym pierwszym rozkazem „Śmiałków Przestrzeni”, z 5 grudnia 1977. Z czasem doszła też drużyna harcerzy starszych dh-a Pawła Szejny.

 

Patronem Szczepu był Alek Dawidowski, jeden z głównych uczestników akcji pod Arsenałem, którą przeprowadziły Grupy Szturmowe Szarych Szeregów. W ramach kampanii "Bohater", jaką zorganizował Szczep chcąc przybliżyć harcerzom postać patrona, odwiedziła nas p. Maria Dawidowska-Strzembosz, siostra Alka Dawidowskiego, którą "Śmiałkowie Przestrzeni" spotkali wtedy po raz pierwszy.

W tym czasie „Śmiałkowie Przestrzeni” nie byli liczną drużyną – liczyli 18 chłopców, a jej pierwszym przybocznym był, nieżyjący już,Marek Matczak. Jej harcerze nosili do munduru czarne berety i brązowe chusty.