Nasze publikacje

W tej zakładce będziecie mogli znaleźć materiały publikowane w (jak to się dziś nazywa) mediach publicznych.

Pierwszą grupę stanowią przede wszystkim materiały programowe lub metodyczne, napisane przez naszych harcerzy i przeze mnie. Przydadzą się jeszcze teraz tym Czytelnikom, którzy nadal działają w harcerstwie (oczywiście należy wziąć poprawkę na to, że niektóre z nich mają już przeszło 30 lat). Jednak byli "Śmiałkowie Przestrzeni" pewnie też chętnie je poczytają, odnajdując w opisach siebie lub swoich kolegów.KONIG 28

Druga grupa to odrobina beletrystyki w formie gawęd i opowiadań, napisanych na różne okazje – najczęściej na okolicznościowe zbiórki lub konkursy organizowane przez prasę harcerską.

Trzecia grupa to teksty, które inni pisali o nas, najczęściej przy okazji odwiedzin naszych obozów. Chociaż powstało trochę takich materiałów, a – o ile dobrze pamiętam – publikowały je: "Zielony Sztandar", "Motywy", "Świat Młodych", "Drużyna" i prasa regionalna, to dotarcie do nich teraz, po tylu latach, nie jest proste. Ale w miarę możności będę je uzupełniał na tej stronie.

Najwięcej jest publikacji w miesięczniku dla drużynowych harcerskich "Drużyna-Propozycje", który najpierw wydawał państwowy koncern RSW, a potem spółdzielnia pracujących w tym miesięczniku redaktorów, i z którym współpracowaliśmy dość mocno w połowie lat 80. Ale zdarzają się też inne, jak np moja książka wydana przez wydawnictwo "Horyzonty". 

Ponieważ materiały te są na różnych nośnikach, nie wszystkie z nich można sprowadzić do prostego HTML-u. Dlatego będą tu pliki tekstowe, PDF-y, animacje, pliki graficzne, a być może także audio i video, jeśli dam radę je odnaleźć.

D.

Programowe i metodyczne 

"Indiańska osada", W.K., "Drużyna-Propozycje" 1983-06

"Codzienne życie zdobywców przestworzy" (cykl materiałów metodycznych), W.K., "Drużyna-Propozycje" 1987-10-12, 1988-01-06

"Odlotowcy" (cykl "Codzienne życie..." przygotowany do wydania książkowego ze zmianami), W.K., maszynopis

"Tajemne Stowarzyszenie Magów" (cykl materiałów metodycznych), W.K., "Drużyna-Propozycje"

"Tajemne Stowarzyszenie Magów", W.K., Wydawnictwo Horyzonty, 2002.

 

Gawędy i opowiadania

"Obóz, który zapowiadał się pechowo", W.K. "Motywy", 1982-10

 

Pisali o nas

"U Druszaka", Hanna Budzisz, "Drużyna-Propozycje", 1986-09