Aleksy Dawidowski – patron "Śmiałków Przestrzeni"

Alek Dawidowski był Patronem środowiska harcerskiego o numerze 120 przy SP 133 prawie od początku jego istnienia, czyli od 1957 roku. Trudno byłoby sobie wyobrazić lepszą postać jako wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń harcerzy. Na przełomie lat 50. i 60. ub.w. była to jeszcze bardzo "żywa" osobowość, gdyż żyło wielu jego kolegów, znajomych, rodzina, którzy znali go osobiście i mogli przekazywać wiedzę o nim, niekoniecznie zawartą we współczesnych, oficjalnych biogramach. Przed wojną działał w 23. Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego, której harcerze nosili pomarańczowe chusty i z tej przyczyny nazywano ich "Pomarańczarnią". Z tego powodu również w środowisku 120 obowiązywały pomarańczowe chusty, jednak traktowano je jako barwę Szczepu i "Śmiałkowie Przestrzeni" na początku swej historii nosili chusty w kolorze brązowym, wynikALEK1ającym z ich obrzędowości. 

 

Później, gdy "Śmiałkowie Przestrzeni" zostali jedyną drużyną harcerską z numerem 120, chcąc nawiązać do długoletniej przecież tradycji środowiska i podkreślić związki z Patronem, zmienili swe barwy na pomarańczowe i tak już zostało do końca ich historii.

Z perspektywy czasu trudno jednak nie przyznać, że osobowość Patrona mogła być mocniej osadzona w tradycji "Śmiałków Przestrzeni". Z pewnością nie wykorzystaliśmy wszystkich możliwości, jakie nam dawała. Jednak każdy nasz harcerz miał szansę jakąś cząstkę tej osobowości przejąć i postępować zgodnie z jej zasadami.

Druszak